ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ നേരിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് 9446479843 എന്ന Whatsapp നമ്പറിലേയ്ക്കു അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം കവിതകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക മലയാളം കവിതകൾ ഓരോ മാസവും മികച്ച ഒരു കവിതക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതാണ് സമ്മാനങ്ങൾ സ്പോണ്സർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9446479843

വായനക്കാർ

"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്/9446479843 whatsapp നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

14 Oct 2018

സൗഹൃദം*സൗഹൃദം*
....................
രചന:Kelvin
.......................

എന്നും എൻ   നിഴലായ് 
എൻ ജീവനായി 
എൻ ഉള്ളിൽ  പിരിയാത്ത
ഓർമ്മതൻ ചെപ്പ് 
അനുഗ്രഹം  ഈ സൗഹൃദം 

എന്തിനും ഏതിനും എൻ 
കൂടെ നിൽപവർ 
എൻ ദുഃഖത്തിൽ  എരിയും 
വേദന താൻ നിമിഷം 
ആശ്വാസം ആ വാക്കുകൾ 
കാറ്റായി തഴുകി എൻ 
മനം ശാന്തം  
സൗഹൃദം സൗഹൃദം!

ഹൃദയം താൻ കോണിൽ 
മായാത്ത മുദ്ര  ആയി 
സൗഹൃദം  ഉണ്ടാകും 
വേദന താൻ നിമിഷം 
തന്നാലും 

സൗഹൃദം തൻ  വാനം 
സ്നേഹം തൻ  വില്ല്  
കൂട്ട് ആണ് എന്നും 

വിടരും ഇനിയും ഈ 
സൗഹൃദങ്ങൾ 
ശലഭം ആയി ഉയരും 
തോരാതെ പെയ്യും 
ഒന്നായി ചേരും 
സൗഹൃദം എത്ര മനോഹരം 
എത്ര ശക്തം 
പിരിയില്ല ഒരിക്കലും 
എന്നെ വിട്ട് പോവില്ല 
ഒരിക്കലും നന്മ താൻ 
സൗഹൃദങ്ങൾ 

സൗഹൃദം  ആനന്ദം 
സൗഹൃദം  നന്മ 
സൗഹൃദം  ആണ് എല്ലാം 

സൗഹൃദം അത്ഭുതം 
ആ വീഥികളിൽ
പകരും മൂല്യങ്ങൾ 
വിടരും എപ്പോഴും 
തളിർക്കും  
സൗഹൃദങ്ങൾ 

ചങ്കിൻ ചോരയാൽ 
ത്യാഗം ചെയ്ത് 
സ്നേഹം എന്തെന്ന് 
കാട്ടി മണ്മറഞ്ഞു ഈ ഭൂവിൽ മക്കൾ 

സൗഹൃദം, സൗഹൃദം 
സൗഹൃദം, 

*Kelvin*

No comments:

Post a Comment

Gibin Mathew Chemmannar | Create Your Badge