ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ പലപ്പോഴായി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

ഇവിടെ വന്നവർ

Loading...
മലയാളം കവിതകളിലേക്ക് സ്വാഗതം... നല്ല മലയാളം കവിതകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം...... ബ്ലോഗ് പരമാവധി ലളിതമാക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട്.... നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ നിർദേശങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...ഒപ്പം കവിതകളും....9446479843 (whatsapp)
ഈ ലിങ്ക് വഴി മലയാളം കവിതകൾ Whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക
https://chat.whatsapp.com/H92RbTIVpktDsGWy5R34Ub
"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

12 Mar 2017

മഴ

മഴ
===========
മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു
മടുത്തിട്ടാകാം....
മനുഷ്യനിലെ
മൃഗത്തെ കണ്ട്..
മാടമ്പിമാരുടെ
മണിമാളികകൾ കണ്ട്...
മാമലകൾ....
മരുഭൂമിയായത് കണ്ട്...
മുറിച്ചുമാറ്റിയ
മരങ്ങൾ കണ്ട്..
............................
മനുഷ്യാ നിൻ'
മാപ്പിരക്കലിൽ
മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ
മണ്ടിപ്പാച്ചിലിൽ
മേഘം..
മിഴി നിറച്ചു...
മറക്കരുതൊരിക്കലും.
മിച്ചം വെച്ചിടണമിനിയെങ്കിലും
മിന്നാമിനുങ്ങോളമെങ്കിലും..
മക്കളേയോർത്തെങ്കിലും
...................................
അൻസാർ....O4-03-17 
No comments:

Post a Comment