ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ പലപ്പോഴായി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

ഇവിടെ വന്നവർ

Loading...
എല്ലാവർക്കും...മലയാളം കവിതകളിലേക്ക് സ്വാഗതം... നല്ല മലയാളം കവിതകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം...... ബ്ലോഗ് പരമാവധി ലളിതമാക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട്.... നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ നിർദേശങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...ഒപ്പം കവിതകളും....9446479843 (whatsapp)
"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

24 Mar 2017

അന്ന് നീ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു  എന്‍റെ
 വാക്കിൽ സത്യമില്ലെന്നു 
നിന്‍റെ കളിവാക്കനറിയാതെ 
ഞാൻ എന്‍റെ മിഴികൾ നിറച്ചു 
ഞാൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് 
നീ നിറങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ 
നിന്നിലുമധികം ഞാൻ ആഹ്ലാദിച്ചു 
ഇനി ഈ ജന്മം നിന്നിലെ നിറങ്ങൾ 
എനിക്ക് കൂട്ടാകും എന്നു നീ 
കാതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ടും 
ഇന്നിതാ എന്നെ തനിച്ചാക്കി 
നീ അകലുന്നു... 
ഇപ്പോഴും നീ എന്നെ കളിയകുകയാണോ ????
എന്‍റെവാക്കുകളിൽ സത്യമില്ലെന്നാണോ... ????
അതോ നിന്‍റെ നുണകളെ 
നീ മറച്ചു പിടിക്കയോ......
- അപർണ 

No comments:

Post a Comment