ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ നേരിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

വായനക്കാർ

"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്/9446479843 whatsapp നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

2 Mar 2017

മരണം

മരണം
============
മാറോടണയും...
മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്
മിഴിയടച്ച്.....
മിഴി തുറന്നാൽ 
മർത്യൻ തൻ
മിഴിയടയും...
മൗനിയായിടും..
മക്കളും മരുമക്കളും....
മിഴി നിറച്ചിടും.....
....................................
മുഷ്ടി ചുരുട്ടി
മാറി നടന്നാലും
മിണ്ടാതെ 
മിന്നൽ പിണരായ്
മുന്നിലെത്തീടും....
മാറില്ലൊരിക്കലും
മുന്നറിയിപ്പില്ലെങ്കിലും..
മിനുറ്റുകൾ പോലും...
....................................
മത്ത് പിടിപ്പിച്ച
മാലോകവും
മാറിലണച്ച
മരതകവും
മാറ്റി വെച്ച്
മണ്ണിലലിയണം
...................................
മാപ്പിരന്നിടണം
മടയ്ക്കത്തിനു മുമ്പേ..
മുഴു ലോകത്തോടും..
മടിയതൊട്ടുമില്ലാതെ...
മാപ്പിരന്നില്ലായെങ്കിൽ
മേനി ചുട്ടുപൊള്ളിടും
മണ്ണറയ്ക്കുള്ളിൽ
....................................
മഞ്ചലിൽ
മയ്യിത്തായ്
മന്ത്രങ്ങളോടെപ്പം
മഹാനായ്
മഖ്ബറയിലണയണം
മിനാരങ്ങൾക്ക് ചാരെ
മണ്ണിനടിയിൽ
മുത്ത് നബിയിലലിഞ്ഞിടണം
..........................................
മഴ നനഞ്ഞ്
മൈലാഞ്ചി ചെടിയോട്
മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും
മറഞ്ഞിരുന്ന്
മനം നിറയെ
മാലോകരെ കണ്ട്
മലർന്ന് കിടന്ന്
മാനം നോക്കി
മധുരം നുണയണം

കവി 
....................................
Muhammed Ansar .M
Parambil. H
Valluvambram

93 88 99 0 999
95 626 777 88


No comments:

Post a Comment

Gibin Mathew Chemmannar | Create Your Badge