ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ നേരിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

വായനക്കാർ

"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്/9446479843 whatsapp നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

28 Mar 2016

കൃഷ്ണതുളസി

കൃഷ്ണതുളസി 
  =====================
ചെറ്റക്കുടിലിലും മന്ദിരമുറ്റത്തും
സ്വച്ഛമായ് നിന്നു വിലസുന്ന ദേവി നീ...
മംഗളേ, വന്ദനമോതുന്നു ചന്ദന-
ത്തെന്നലോടൊത്തർക്കനായ് സുപ്രഭാതത്തിൽ.

ചെത്തിയും പിച്ചിയും ചേലാർന്ന പൂക്കളും 
മിന്നിവിലസുന്ന പൂവാടി മദ്ധ്യത്തിൽ 
ഒന്നായണിഞ്ഞൊത്തുനിന്നു വിലസുന്ന 
ചേലാർന്ന കൊച്ചുതുളസി,യെൻ കണ്മണി.

കത്തിയുരുകിടും വേനലിൻ ചൂടിലും
പേമാരി പെയ്യുമാ മാമഴക്കാലത്തും
അങ്കണമുറ്റത്തീ കൊച്ചുതുളസിയും
പുഞ്ചിരിക്കൊഞ്ചലുമായി വിടരുന്നു.

ദേവന്റെ നെഞ്ചിലെ മാലയായ് മാറുവാൻ
എൻ കരിക്കൂന്തലും ഭംഗിയാക്കീടുവാൻ..
നിന്നോളം സാമർത്ഥ്യമില്ലാ തൊടിയിതിൽ
പൂക്കുമീ പൂവുകൾക്കൊന്നുമേ തെല്ലുമേ

ഔഷധശ്രേഷ്ഠയായ് നീയിവിടുണ്ടെങ്കിൽ 
പുഞ്ചിരി മങ്ങില്ലാ കുഞ്ഞുകിടാങ്ങൾക്ക്...
നീർദോഷവും പനിയും തൊണ്ടവേദന
പൊന്തുന്ന കൊച്ചുചുമയ്ക്കും നീയൗഷധം.

സൗന്ദര്യവർദ്ധനം നൽകുന്ന സസ്യമേ
ഓർമ്മയും കൂട്ടും നീ നിത്യവും സേവിച്ചാൽ..
വൃന്ദതൻ മാഹാത്മ്യം ചൊല്ലുമെൻ മുത്തശ്ശി 
നിത്യം കൊളുത്തുന്നു ദീപവും ഭക്തിയാൽ.

                                                                        -അമൃത എസ്‌
                                                                   

No comments:

Post a Comment

Gibin Mathew Chemmannar | Create Your Badge