ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ പലപ്പോഴായി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

ഇവിടെ വന്നവർ

Loading...
എല്ലാവർക്കും...മലയാളം കവിതകളിലേക്ക് സ്വാഗതം... നല്ല മലയാളം കവിതകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം...... ബ്ലോഗ് പരമാവധി ലളിതമാക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട്.... നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ നിർദേശങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...ഒപ്പം കവിതകളും....9446479843 (whatsapp)
"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

17 Sep 2014

പറയൂ നിനക്കെന്നെ

                               പറയൂ നിനക്കെന്നെ  (മോഹനകൃഷ്ണൻ കാലടി)
________________________________
ഒറ്റയ്ക്കു കാണാൻകാത്തു-
നിന്നൊരു വഴിയിൽ ഞാൻ
സർപ്പദംശനമേറ്റു 
തളർന്നുകിടക്കുമ്പോൾ 
കാൽച്ചിലമ്പുകൾ ഊരി-
പ്പിടിച്ചു നെടുവീർപ്പിൻ
കാറ്റലയിളക്കാതെ
കടന്നുപോയെങ്കിലും 
വിരലിൽതൊടാനൊരു 
പുസ്തകം ചോദിച്ചപ്പോൾ 
മുന കൂർത്തൊരു വാക്കാൽ 
മുറിവേൽപ്പിച്ചെങ്കിലും 
ഒടുക്കമൊരു നട്ടുച്ചയ്ക്കു
ക്ലാസ്മുറിയിൽ നാ-
മിരിപ്പൂ മുഖാമുഖം
അത്രകാലവും കെട്ടി-
നിർത്തിയ കടൽ മഞ്ഞു-
കട്ടയായുറയുമ്പോൾ 
എപ്പൊഴാണാവോ വാതിൽ
ചേർത്തടച്ചിരിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ ചങ്ങാതികൾ;
കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയ
നമ്മുടെ കളികാണാൻ 
അവ,രക്ഷമരത്രേ.
വാതിലും, ജനൽക്കണ്ണും 
മറന്നു നമുക്കൊരേ
മാത്രത,ന്നർദ്ധങ്ങളായ് 
പുണർന്നു പൊലിയേണ്ട,
ഒട്ടുമാലോചിക്കാതെ
ഒറ്റവാചകത്തിലൊ-
രുത്തരം മാത്രം മതി
പറയൂ നിനക്കെന്നെ
വെറുപ്പായിരുന്നില്ലേ?
No comments:

Post a Comment