ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ നേരിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

വായനക്കാർ

"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്/9446479843 whatsapp നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

9 Sep 2018

സൗഹൃദമെ..സൗഹൃദമെ..
———————
രചന: ശ്രീനാഥ്
.................................

ആരുംമീട്ടാ രാഗം മൂളി നി
അന്നെൻ ഹൃദയ-
വാതിൽ തുറന്നു..
ഒരു വർണ്ണം
അതിനായിരം ചിറകുകൾ
വാനിൽ നി മാരിവില്ലും
എന്നിലെ നിറവസന്തവും നി..

നിന്നിലെ വാക്കുകൾ
എന്നിൽ കവിതകൾ
നിൻ മൊഴിയൊ
എന്നിൽ സ്വരങ്ങൾ..

ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട
മുഖങ്ങൾകൊക്കെയും
നിൻ ഛായ മാത്രം,
എല്ലാം നിൻ-
പ്രതിബിംബങ്ങൾ മാത്രം..

സൗഹൃദമെ, നിന്നിൽ-
ഞങ്ങളൊരുമിക്കുമ്പോൾ
ഇവിടം സുന്ദരമാവുന്നു
ഞങ്ങൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു..

No comments:

Post a Comment

Gibin Mathew Chemmannar | Create Your Badge