ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ പലപ്പോഴായി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

ഇവിടെ വന്നവർ

Loading...
മലയാളം കവിതകളിലേക്ക് സ്വാഗതം... നല്ല മലയാളം കവിതകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം...... ബ്ലോഗ് പരമാവധി ലളിതമാക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട്.... നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ നിർദേശങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...ഒപ്പം കവിതകളും....9446479843 (whatsapp)
ഈ ലിങ്ക് വഴി മലയാളം കവിതകൾ Whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക
https://chat.whatsapp.com/H92RbTIVpktDsGWy5R34Ub
"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

11 Aug 2016

പനിക്കുള്ള കുറിപ്പടി


പനിക്കുള്ള  കുറിപ്പടി
===================

പനിയാണെങ്കിൽ നീ
ഇനി, യറിയുക:

പനി ശരീരത്തിൻ
പണിമുടക്കാവാം, 
മുനിയുമുള്ളിന്റെ
കലഹവുമാകാം.

പണിയെടുത്തേറെ-
ത്തളരുമ്പോൾ ദേഹം
കൊടിയെടുക്കാതെ 
പണിമുടക്കിടാം;
പുറംചൂടേറ്റുമാ
വെറും പനിയെങ്കിൽ
പനിയകറ്റിടാം 
പ‍ഴമരുന്നിനാൽ,
പകലുറക്കത്താൽ,
പണിയൊ‍ഴിവിനാൽ.

പുതിയ കാലത്തു
പുരാപുരങ്ങളിൽ
പ‍ഴയ നോവുകൾ
പനിയായെത്തിടാം;
(പുറംതള്ളപ്പെട്ടു
പുരം വെടിഞ്ഞാറെ
നിനക്കു വന്നതും 
പനിതന്നെ, യോർക്ക. 
മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ
മ‍ല കയറുമ്പോൾ
മനസ്സിൽ വന്നതാം
മതിഭ്രമം പനി.
ചതിക്കെതിരേ നീ
ചിലമ്പെറിഞ്ഞപ്പോൾ
ചുരമാന്തി നിന്നിൽ-
ച്ചുരന്നതും പനി.)
മനസ്സിനെത്തീണ്ടി-
ക്കനലിൽ നീറ്റുമാ
മറുപനിയെങ്കിൽ-
പ്പറഞ്ഞിടാം പെണ്ണേ:
തനിച്ചിരിക്കുക,
കിനിയും മൗനത്തെ
നുണഞ്ഞിരിക്കുക,
തനിത്തരം വിട്ടു
പനി കനക്കുമ്പോൾ-
ത്തുനിഞ്ഞിറങ്ങുക.

പനിക്കുമ്പോ‍ഴെന്നെ-
ത്തനിച്ചു വായിക്ക!
                                                                                          -എൻ. പി. ചന്ദ്രശേഖരൻNo comments:

Post a Comment